Споживачам фінансових послуг

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів.

Інформація необхідна споживачу для отримання споживчого кредиту.

Споживачам фінансових послуг.

Інформація про механізми позасудового захисту прав споживачів фінансових послуг.

Споживач має право звернутися:

- до кредитної спілки за поштовою адресою: 33028, м. Рівне, вул. М.Хвильвого,2 або за місцезнаходженням кредитної спілки із відповідною скаргою, яку кредитна спілка зобов’язана розглянути та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

- до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадових осіб (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), зокрема, до:

Національного банку України за поштовою адресою: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601. Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601. Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45. Форма електронного звернення громадянина (docx та pdf), яке надсилається на nbu@bank.gov.ua. Вимоги до оформлення (викладення) письмових та усних звернень (Закон України “Про звернення громадян”, рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року №332-рш). Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240;

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Телефони: (044) 279 12 70 – приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія

Електронна пошта: head@consumer.gov.ua

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1.

Наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем законодавством не передбачена.

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Порядок повідомлення кредитної спілки про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник.

Інформація про колекторські компанії, що діють у інтересах кредитної спілки при врегулюванні простроченої заборгованості:

Кредитна спілка не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит.

Умови, за яких кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості та із здійснення відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

Кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості із другого робочого дня з дати ненадходження в повному обсязі або частково платежу, зазначеного у Графіку платежів, що є невід’ємною частиною договору про споживчий кредит.

Інформація про порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості у договорах про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

    1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом, при цьому, відповідно до ст. 534 ЦК України погашення суми кредиту відбувається після повного погашення процентів за користування кредитом;

    2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом, при цьому, відповідно до ст. 534 ЦК України погашення суми кредиту відбувається після повного погашення процентів за користування кредитом;

    3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору.

    У випадку порушення Позичальником встановленого п. 3.1., 6.1.7., 6.7. або 10.2.  цього Договору строку погашення одержаного кредиту Позичальник надалі сплачує проценти за неправомірне користування кредитом, виходячи з процентної ставки у розмірі 120% річних від простроченої суми, порядок нарахування та сплати яких встановлюється згідно з пунктами 4.2, 4.6 цього Договору.

    Проценти за неправомірне користування кредитом нараховуються починаючи з наступного дня після настання строку, передбаченого п. 3.1., 6.1.7., 6.7. або 10.2.  цього Договору, та по день повного погашення кредиту на суму щоденного залишку заборгованості за кредитом.

Споживач, який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитній спілці завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням нижчезазначених особливостей:

За прострочення Позичальником строків сплати кредиту, процентів за користування кредитом, передбачених Графіком платежів та/або п. 3.1., 6.1.7., 6.7. або 10.2. цього Договору, Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 50%  від суми простроченої заборгованості.

Позичальник, який не виконав свої зобов’язання передбачені п. 3.5, 5.3., 5.6., 6.1. цього Договору, за виключенням обов’язків встановлених п.п. 6.1.3. цього Договору,  має сплатити штрафні санкції у розмірі 25%  від  суми кредиту, одержаної Позичальником за цим Договором.

Сума штрафу, нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі цього Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Коментарі не дозволені.