Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

Механізми захисту прав споживачів фінансових  послуг

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

- шляхом звернення споживача (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що
обмежують права споживачів фінансових послуг), до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадових осіб, зокрема, до Національного банку України;

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відпові дно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

Коментарі не дозволені.