Умови надання кредитів членам кредитної спілки

Умови (наявні та можливі схеми кредитування) надання кредитів членам кредитної спілки.

Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів:

За строком:

  1. кредити зі строком до 1 місяця  (включно);

  2. кредити зі строком  від 1 місяця до 3 місяців (включно);

  3. кредити зі строком від 3 місяців до 12 місяців (включно);

  4. кредити зі строком понад 12 місяців.

За цільовим призначенням:

  1. споживчі кредити, у тому числі:

  • інші потреби.

За порядком видачі (типом кредиту):

  1. кредит видається однією сумою.

За типом процентної ставки:

  1. фіксована.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на початкову суму кредиту;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку кредитування. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

1) застава;

2) порука;

3) неустойка (штраф, пеня);

4) інші види забезпечення не заборонені законодавством.

Умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України.

Умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593  Цивільного кодексу України.

Поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

За способом надання кредиту:

1) безготівковим шляхом.

Коментарі не дозволені.