Умови надання кредитів членам кредитної спілки

Умови (наявні та можливі схеми кредитування) надання кредитів членам кредитної спілки.

Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів:

За строком:

1) кредити зі строком до 1 місяця  (включно);

2)   кредити зі строком  від 1 місяця до 3 місяців (включно);

3)   кредити зі строком від 3 місяців до 12 місяців (включно);

4)   кредити зі строком понад 12 місяців.

За цільовим призначенням відповідно до Постанови НБУ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України»:

  1. споживчі кредити, у тому числі на:

  • інші потреби.

За порядком видачі (типом кредиту):

1) кредит видається однією сумою.

За типом процентної ставки:

1) фіксована.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

  1. кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку кредитування. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає;

  2. кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на початкову суму кредиту.

За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

  1. порука;

  2. неустойка (штраф, пеня);

  3. інші види забезпечення не заборонені законодавством.

Умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України.

Поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

Кожен із названих видів забезпечення може використовуватися як окремо, так й декілька одночасно.

За способом надання кредиту:

1) безготівковим шляхом.

Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредит.

Інформація про істотні характеристики з надання  споживчого кредиту (без застави)

Додаток 2 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (пункт 17 розділу ІІ)

Додаток 2 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (пункт 17 розділу ІІ)

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення

Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту

Кредитний калькуляторвідкрити.

Коментарі не дозволені.