Органи управління кредитної спілки

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

 Загальні збори членів кредитної спілки

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом – один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки

Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

Кредитний комітет

Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним  органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки

Склад спостережної ради  КС «КСП УМВС України в Рівненській області»:

Онищук Анатолій Семенович – голова спостережної ради
Слобода Марія Михайлівна – заступник голови спостережної ради
Турович Сергій Миколайович – секретар спостережної ради
Лиса Валентина Миколаївна – член спостережної ради
Сидорчук Віктор Петрович – член спостережної ради

Склад правління КС «КСП УМВС України   в Рівненській області»:

Булгакова Надія Юріївна – голова правління
Поліщук Ірина Миколаївна  – головний бухгалтер

Склад кредитного комітету КС «КСП УМВС України   в Рівненській області»:

Булгакова Надія  Юріївна – голова кредитного комітету
Онищук Анатолій Семенович – заступник голови кредитного комітету
Поліщук Ірина Миколаївна – секретар кредитного комітету

Склад ревізійної комісії КС «КСП УМВС України   в Рівненській області»:

Данилюк Богдан Леонідович – голова ревізійної комісії
Шмайхель Анатолій  Казимирович – заступник голови ревізійної комісії
Колодюк Олена Миколаївна – секретар ревізійної комісії

Коментарі не дозволені.