Умови членства

Ознака членства у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути особи, що працюють в структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, в Національній поліції України  та пенсіонери системи Міністерства  внутрішніх справ України.

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідають ознаці членства,  та мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

 

Порядок набуття членства у кредитній спілці

Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.

Особа стає членом кредитної спілки за умови:

1)  відповідності ознаці членства;

2)  подання заяви про вступ до кредитної спілки;

3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки;

4)  сплати вступного та обов’язкового пайового внесків:

- вступний внесок (25,00 грн.);

- обов’язковий пайовий  внесок (100,00 грн.);

Коментарі не дозволені.